Konferencja nt. projektu „DoktoRIS – Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska”