Warsztaty „Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda realizacji zadań uczelni w sektorze infrastrukturalnym”