Porozumienie o współpracy z Górnośląskim Parkiem Przemysłowym