Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa UŚ prof. Wojciechowi Radeckiemu