Posiedzenie Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP