Uroczyste posiedzenie Senatu UJ z okazji odnowienia doktoratu prof. Maksymiliana Pazdana