JM Rektor UŚ na spotkaniu w Fundacji Rektorów Polskich