POMIĘDZY PRZESZŁOŚCIĄ A HISTORIĄ - DWA OBLICZA MIASTA