POSTRZEGANIE NATURY LUDZKIEJ NA PRZESTRZENI XVIII-XX W.