Międzynarodowy Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną „Patrz Sercem”