Briefing prasowy dotyczący ogłoszenia wyników konkursu na ex libris CINiBA