Seminarium pt. „Nauki humanistyczne i społeczne w Polsce 2014: analiza – diagnoza – prognoza”