7 PROGRAM RAMOWY BADAŃ I ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO - SPOTKANIE INFORMACYJNE