Konferencja pt. „Współpraca przedstawicieli nauki z parkami naukowo-technologicznymi…”