Posiedzenie Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego z udziałem JM Rektora UŚ prof. Wiesława Banysia