Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Śląskiej gen. bryg. prof. Z. Mierczykowi