Briefing prasowy dotyczący podsumowania badań prowadzonych w ramach projektu ZiZOZap