Posiedzenie Rady Koordynującej współpracę w obszarze Polski Południowej