Wykład pt. „Polska i Litwa w Unii Europejskiej. Kontekst historyczny”