Szkolenie pt. „Brand Management, czyli strategiczne zarządzanie marką?”