Konferencja pt. „Świat bliski i świat daleki. Techniki deskrypcji – perspektywy odbioru”