TechMine Startups ver.7: przedsiębiorczość innowacyjna