BÓG I ŚWIAT, ICH WZAJEMNE WARUNKOWANIE W DĄŻENIU DO NOWOŚCI