Seminarium pt. „Działania kompensacyjne na rzecz ochrony przyrody – teoria i praktyka”