Spotkanie komitetu sterującego ds. projektu BIOGEO-Silesia ORSIP