Wykład otwarty pt. „Handel ludźmi w XXI wieku – czy to możliwe?”