JM Rektor UŚ uczestnikiem posiedzenia Komisji ds. Infrastruktury Informacyjnej KRASP oraz konferencji promującej projekt „eUczelnia”