Konferencja inaugurująca projekt „Strategia wprowadzania i ocena międzyobszarowych studiów i badań w uczelniach w Polsce…”