Wykład pt. „Dlaczego epoka oświecenia nie wydała wybitnej epopei?”