Seminarium „Janusz Korczak. Nauczyciel – Wychowawca – Mistrz”