Spotkanie z przedstawicielami Rady Młodych Naukowców