Podpisanie porozumienia z Future Processing sp. z o.o.