Inauguracja roku akademickiego w Katedrze Dzieci o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych