Konferencja prasowa dot. uroczystego otwarcia Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej