Trójstronne porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Śląskim, Microsoft Sp. z o.o. oraz Fundacją „Widzialni”