Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ