Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa UŚ prof. Christianowi von Barowi