Posiedzenie Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji