Prof. Andrzej Kowalczyk uczestnikiem otwarcia obiektu Górnośląskiego Parku Przemysłowego