Szkolenie pt. „Zarządzanie własnością intelektualną”