Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa UŚ Wojciechowi Kilarowi