Licea nawiązują współpracę z Uniwersytetem Śląskim