Konferencja pt. „Pisarz, literaturoznawca i rzeczywistość – Teodor Parnicki i Stefan Szymutko”