Konferencja pt. „Finansowanie i partnerstwo publiczno-prywatne w systemie szkolnictwa wyższego...”