Konferencja pt. „Dylematy polskiej i węgierskiej polityki narodowościowej XX wieku”