Posiedzenie prezentacyjne i posiedzenie wyborcze Kolegium Elektorów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach