Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa UŚ Sławomirowi Mrożkowi