Konferencja „Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego”