Inauguracyjne posiedzenie Kolegium Elektorów Uniwersytetu Śląskiego