I Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców pt. „Arthropod”